Phiên bản 2019 Gas Binh Minh | Thiết kế bởi CH Gas Đông Á